BOX/BOY Tee

BURITSU BOY Tee : White

 • ¥ 3,600

BURITSU BOY Tee : Black

 • ¥ 3,600

BURITSU BOY Tee : Gray

 • ¥ 3,600

BURITSU BOY Tee : Navy

 • ¥ 3,600

BURITSU BOY Tee : Yellow

 • ¥ 3,600

BURITSU BOX Tee : White

 • ¥ 3,600

BURITSU BOX Tee : Black

 • ¥ 3,600

BURITSU BOX Tee : Gray

 • ¥ 3,600

BURITSU BOX Tee : Navy

 • ¥ 3,600

BURITSU BOX Tee : Yellow

 • ¥ 3,600

50mm BOY CIRCLE STICKKER SET

 • ¥ 300

70mm BOY CIRCLE STICKKER SET

 • ¥ 300