Tシャツ

BURITSU VIBES Tee : Black

 • ¥ 4,400

BURITSU VIBES Tee : Gray

 • ¥ 4,400

BURITSU VIBES Tee : White

 • ¥ 4,400

Mr.Nobite Tee : Black

 • ¥ 4,720

Mr.Nobite Tee : White

 • ¥ 4,720

BURITSU Tagging Logo Tee : Black

 • ¥ 4,720

BURITSU Tagging Logo Tee : Gray

 • ¥ 4,720

BURITSU Tagging Logo Tee : White

 • ¥ 4,720

BURITSU GIJIE FISHERMAN Tee : Black

 • ¥ 4,720

BURITSU GIJIE FISHERMAN Tee : Green

 • ¥ 4,720

BURITSU GIJIE FISHERMAN Tee : White

 • ¥ 4,720

Mr.Nobite Tee : Light Indigo

 • ¥ 4,950

Mr.Nobite Tee : Gray

 • ¥ 4,720

BURITSU FiSH Tee : Black

 • ¥ 4,400

BURITSU FiSH Tee : Black×Black

 • ¥ 4,400

BURITSU FiSH Tee : White×White

 • ¥ 4,400

BURITSU BIGMOUTH Tee : Gray

 • ¥ 4,720

BURITSU BIGMOUTH Tee : White

 • ¥ 4,720

BURITSU BIGMOUTH Tee : Green

 • ¥ 4,720

BURITSU BIGMOUTH Tee : Red

 • ¥ 4,720

BURITSU BIGMOUTH Tee : Blue

 • ¥ 4,720

BURITSU Ookuchi KUN CRANK Tee : White

 • ¥ 3,780

NO BITE, NO FISH V-neck Long T : Gray

 • ¥ 3,580

BURITSU LOGO LongT : Gray×White

 • ¥ 3,580